انواع پژوهش

انواع پژوهش

انواع پژوهش در پایان نامه

موسسه علمی پژوهشی آسان مشاور بعد از سالها تجربه در زمینه خدمات پژوهشی در راستای گسترش فعالیت های خود در حوزه خدمات آموزشی و مشاوره ای  در مقاطع ارشد و دکتری و در تمامی رشته های دانشگاهی قدمهای استواری را برای پیشبرد سطح علمی جامعه دانشگاهی برداشته است. شما دانشجویان و محققین عزیز میتوانید در طی پژوهش خود از طریق وبینار با کارشناسان تخصصی هر رشته ارتباط مستقیم داشته باشید و از خدمات آموزشی و مشاوره ای ما استفاده لازم را ببرید. در صورت نیاز شما به آموزش هر گونه از پژوهش در رشته های مختلف در مقطع ارشد و دکتری کارشناسان و تیم علمی آسان مشاور آماده ارائه خدمات مشاوره ای و آموزشی به شما عزیزان میباشند.

در این جا سعی میکنیم به بحث انواع پژوهش که در تحقیقات علمی استفاده میشود اشاره ای داشته باشیم.

انواع پژوهش

پژوهش های کمی، کیفی، آمیخته

در این فصل سه پارادایم روش شناسی پژوهش معرفی شده است. منظور از پارادایم دور نمای مبتنی بر مفروضات، مفاهیم و ارزش های پذیرفته شده از سوی جامعه و پژوهشگران است.

ویژگی های سه پارادایم پژوهشی

هم اکنون سه پارادایم پژوهشی اصلی در آموزش و پرورش و نیز علوم اجتماعی و رفتاری وجود دارد. این سه پارادایم عبارتند از پژوهش های کمی ، کیفی و آمیخته که بدین صورت تعریف شده اند:

 • پژوهش کمی: یک گونه عمده پژوهشی مبتنی بر جمع آوری داده های کمی است.
 • پژوهش کیفی : پژوهش مبتنی بر جمع آوری داده های کیفی است.
 • پژوهش آمیخته: پژوهشی است که از آمیختن دو روش پژوهش کیفی و کمی با ویژگی های پارادایمی آنها به وجود آمده است. باید به خاطر داشت که آمیختن پژوهش های کمی و کیفی دارای شکل های گوناگونی است. در حقیقت امکان آمیختن آنها بی پایان است.

روش های پژوهش کمی

 • پژوهش های آزمایشی
 • پژوهش های غیر آزمایشی

واحدهای ساختمانی در پژوهش کمی متغیرها هستند. متغیرها (چیزهایی که ارزش ها و طبقات متفاوتی را میپذیرند) در برابر ثابت ها ( چیزهایی که نمی توانند تغییر کنند به مانند ارزش و یا طبقه یک متغیر ) قرار دارند.

پژوهش آزمایشی

هدف از پژوهش آزمایشی مطالعه روابط علت و معلولی است. وِیژگی های مشخص کننده این پژوهش دستکاری فعالانه یک متغیر مستقل است ( به معنای دیگر تنها در پژوهش آزمایشی است که دستکاری متغیرها وجود دارد).

پژوهش غیر آزمایشی

در پژوهش غیر آزمایشی هیچ گونه دستکاری متغیر مستقل و یا گمارش تصادفی شرکت کنندگان نسبت به گروه ها وجود ندارد. بنابراین اگر رابطه ای میان دو متغیر در پژوهش های غیر آزمایشی مشاهده شد ، نمیتوان فورا یک نتیجه گیری علت و معلولی را مطرح کرد زیرا تبیین های جانشین بسیاری برای این رابطه وجود دارد.

 روش های پژوهش کیفی

به طور کلی پنج نوع اصلی پژوهش کیفی وجود دارد که عبارتند از:

 • پدیدار شناسی
 • قوم نگاری
 • موردی
 • نظریه بنیادی
 • تاریخی

شباهت این رویکردها در کیفی بودن آنهاست. با این حال، هر رویکرد دارای ویژگی های متمایزی است و ریشه ها و روش اجرای خاص خود را دارد.

پدیدارشناسی

نوعی پژوهش است که در آن پژوهشگر سعی دارد تا چگونگی تجربه ی فرد یا افراد را از یک پدیده درک کند.

قوم نگاری

نوعی پژوهش کیفی است که به توصیف فرهنگ گروهی از مردم توجه دارد. باید به یاد داشت که منظور از فرهنگ نگرش ها، ارزش ها، هنجارها، رفتارها، زبان مشترک و نیز تولیدات فرهنگی گروهی از مردم است.

پژوهش موردی 

نوعی پژوهش کیفی است که به گزارش تفصیلی یک یا چند مورد می پردازد.

پژوهش نظریه بنیادی

نوعی پژوهش کیفی است که به تولید و تدوین نظریه با استفاده از داده های جمع آوری شده توسط یک پژوهشگر می پردازد.

پژوهش تاریخی

پژوهش درباره رویداد های گذشته است.

روش های پژوهش آمیخته

یکی از روش های عمومی پژوهش ، پژوهش آمیخته است که به ترکیب روش ها، فنون کمی و کیفی و یا ویژگی های سایر انواع پژوهش در یک مطالعه کلی می پردازد. انواع ان عبارتند از:

 • پژوهش روش آمیخته
 • پژوهش الگوی آمیخته

پژوهش روش آمیخته

پژوهش روش آمیخته که طی آن پژوهشگر از پارادایم پژوهش کیفی در یک مرحله و پارادایم پژوهش کمی در مرحله ی دیگر پژوهش استفاده میکند.

پژوهش الگوی آمیخته

پژوهشی است که طی آن پژوهشگر می خواهد رویکردهای پژوهش کمی و کیفی را در یک مرحله یا بین دو مرحله از فرایند پژوهش انجام دهد.

پیش هر چیز توصیه می شود در صورت امکان از پژوهش آمیخته استفاده گردد. این جنبش بسیار جدید است . می تواند به نزدیک تر شدن پژوهشگران کمی و کیفی کمک کند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *